Количка

0 артикула
   
Добре дошли в нашия магазин!

Политика за личните данни

1. Д-р Кескин уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни. 

2. На страницата www.keskin.bg се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. Д-р Кескин гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп. 

3. С приемането на Общите условия за пазаруване чрез електронен магази Keskin.bg, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Д-р Кескин за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

4.  Д-р Кескин  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Д-р Кескин  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

5. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп дособствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Д-р Кескин при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.